L.C. Förlag

Böcker som ger njutning...

Alice Ekström började skriva vid tretton års ålder då hon insåg att hon hade för mycket fantasi som behövde ventileras, men det är först nu, tio år senare, som hon har tagit det på allvar. Med sagor, historia och mytologi som största inspirationskälla skriver hon fantasy och historisk skönlitteratur.


Hon är född och uppväxt i Helsingborg där hon bor när hon inte lever i sin egen värld.

Hon kommer debutera på L.C förlag med ”Välj ditt gift” som handlar om girighet, mörk romantik, maktlystnad och politiska intriger i medeltida slottsmiljö. Boken kommer ut lagom till Svenska bokmässan i Göteborg, september 2017.


Utöver "Välj ditt gift" kommer Alice ut via Harper Collins Nordic till hösten i Harlequinserien Silk.

Alice Ekström began writing at the age of thirteen when she realized that she had too much imagination that needed to be ventilated, but it is only now, ten years later, she has taken it seriously. With tales, history and mythology as the main source of inspiration she writes fantasy and historical fiction.

She was born and raised in Helsingborg, where she lives when she is not living in his own world.

She will debut on L.C publishing with "Choose your poison" about greed, dark romance, lust for power and political intrigue in medieval castle setting. The book will be out in time for the Swedish book fair in Gothenburg, September 2017.

Beside from  "Choose your poison", Alice will also be published in the fall through  Harper Collins Nordic in the Harlequinserien Silk.