L.C. Förlag

Böcker som ger njutning...

Annika Banfield bor i Göteborg och arbetar som ledarskapskonsult och författare. Hon har även gjort en dokumentärfilm, ”Spirits for sale”, som blev prisad bl.a. i Hollywood.

Annika arbetade i många år med ideell hjälpverksamhet till utsatta barn genom sin egen stiftelse. Hon grundade och drev ”Native Vision Filmfestival” i Göteborg tillsammans med biografer, muséer och universitetet.

Som författare debuterade Annika på Bonniers 1968 med en deckare ”Döden lurar, lura döden”, vilken följdes av ytterligare en deckare, ”Liket går vidare”, samt en ungdomsbok ”Bara en tonåring”, vilken blev översatt till en mängd språk. Boken blev en stor framgång i Tyskland där hon fick hon kontrakt med ett tyskt förlag som gav ut ”Vita der Marie L.”, vilken fick pris som bästa ungdomsbok, och ”Ich will das Kind behalten”.

Efter ett längre uppehåll då Annika bodde i England, återkom hon som författare 1999 med trilogin om ”Svarta Katten”. Därefter kom ”Kvinnan i Klippan” 2008 samt faktaböckerna ”De kallar oss indianer” och ”Den vita buffelkvinnans folk”. 2013/14 kom hon ut med den framgångsrika vampyrtrilogin ”Dimmornas Folk”.

Annika har sammanlagt 14 böcker utgivna.

Annika Banfield lives in Gothenburg and works as a leadership consultant and author. She has also made a documentary, "Spirits for Sale," which was awarded in Hollywood and South Dakota.

For many years, Annika ran a foundation, doing charity work for poor Native American children. She was also the founder of "Native Vision Film Festival" in Gothenburg in cooperation with cinemas, museums and the university.

Annika debuted as an author in 1968 with the detective story "Death lurks, cheat death” (Bonniers) which was followed by another thriller, "The corpse moves on," and a book for young people "Just a teenager", which was translated into a variety of languages. The book was a great success in Germany, which led to a reading tour and a contract with a German publisher. They published ”Marie L.,s life.”, receiving an award as the best book for young adults, and ”I want to keep my child."

After a long break when Annika lived in England, she returned as a writer in 1999 with the trilogy of "The Black Cat”, followed by ”The Woman in Rock" in 2008 as well as non fiction books "They call us Indians" and "The white buffalo woman's people". 2013/14 her successful vampire trilogy was published - "The People of the Mist."

Annika has a total of 14 books published.