L.C. Förlag

Böcker som ger njutning...

Elin Ahlström är civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Hon arbetar som konsult i hållbart byggande och är bosatt i Stockholm. 

   Efter studenten jobbade Elin som Au Pair i San Francisco i tretton månader innan hon började studera till civilingenjör vid Uppsala universitet. Under studietiden gjorde hon ett uppehåll för att genomföra grundläggande militärutbildning på pansarbataljonen i Boden och 2015 tog hon sin examen.

   Elin har skrivit kortare noveller sedan hon var liten och har alltid haft en svaghet för skrivandets konst. Med en ambition som har varit större än tålamodet har inga längre berättelser skrivits fram till nu.

   Idén till debutromanen ”Kärlekens språk” kom till vid en övernattning på en bänk vid Madrids flygplats sommaren 2015 och vid årsskiftet 2016-2017 fanns ett första utkast på manus. Elin har en förkärlek till romance och passionerade relationer. Att debutromanen skulle bli en chick-lit var därför givet. ”Kärlekens språk” kommer ges ut av L.C Förlag framöver.

Elin Ahlström is an engineer in Environmental and Water Techniques. She works as a consultant in sustainable building and lives in Stockholm.

   After high school Elin worked as an Au Pair in San Francisco for thirteen months before she began studying engineering at Uppsala University. During her studies she had a sabbatical paus to go through basic military training with the armored battalion in Boden and in 2015 she graduated and took her degree.

   Elin has written short stories since she was little and have always had a weakness for the art of writing. With an ambition that has been greater than her patience she hasn’t written any longer stories until now.

   The idea for her first novel "The Language of Love" came to her when she spent a night on a bench at Madrid airport summer 2015 and at the turn of 2016-2017 there was a first draft of the script. Elin has a penchant for romance and passionate relationships. That her first novel would become a chick-lit was therefore granted. "The Language of Love" will be released by L.C Publisher later on.