L.C. Förlag

Böcker som ger njutning...

Jim Friberg, aktivistpoet och författare - kanske drömmare. Bor i Karlshamn men är aldrig hemma. Hoppet är att få en chans att göra skaparen intressant för omvärlden igen, att göra författaren och verket oskiljaktiga i en värld. 
Skriver främst för publiken som närmar sig trettio men som fortfarande är kvar i tonåren och dess olyckliga kärlek, turbulens, bipolaritet och tragedi. 

Debuterar som romanförfattare på L.C. förlag, med tidigare publicerad i poesiantologierna Make love not war och #poesimotrasism.  Skriver hysteriskt mycket poesi för allmän läsning som finns att läsa här: https://www.poeter.se/Medlem?author_id=44346

Jim Friberg, activist, poet and writer - maybe dreamer. Lives in Karlshamn, but never home. The hope is to get a chance to make the creator interesting for the outside world again, to make the author and the work inseparable in the world.
Writes primarily for the audience approaching thirty but who are still in their teens, and its unfortunate love, turbulence, bipolarity and tragedy.

Makes his debut as a novelist in L. C. Publishing, previously published in poetry anthologies make love, not war and #poesimotrasism. Writes hysterically much poetry for general reading that can be found here: https://www.poeter.se/Medlem?author_id=44346