L.C. Förlag

Böcker som ger njutning...

Jonas Söderberg är tonsättare och musiker, med inriktning på elektronisk musik. Han har också arbetat som teaterpedagog, regissör och forskare inom HCI, human-computer interaction. 

Jonas  är science fiction-fan sedan ungdomen. Som författare vill han blanda in det fantastiska och spektakulära i vardagen, för att skapa berättelser som både är spännande och tänkvärda.

När Jonas uppträder med live-elektronik kallar han sig MimoidMan.

Jonas Söderberg is a composer and musician, focusing on electronic music. He has also worked as a theater teacher, director and researcher in HCI, human-computer interaction.

Jonas is a science fiction fan since his youth. As a writer, he wants to blend into the stunning and spectacular in everyday life, to create stories that are both exciting and memorable.

When Jonas performs with live electronics, he calls himself MimoidMan.