L.C. Förlag

Böcker som ger njutning...

Madelene Lundvall är nybliven författare och bosatt i Haninge utanför Stockholm med man och två barn. Hon kommer att debutera 2016 med fantasyromanen ”Och mörkret föll”, som är första delen i en trilogi som riktar sig till unga vuxna.

Böckerna handlar om kärlek och hjältar, om härkomst och sökandet efter identitet. Men framförallt är det en historia som ska väcka eftertanke gällande den miljöförstöring vi människor orsakar vår planet på ett lite annorlunda sätt.

Madelene Lundvall has recently become a writer and lives in Haninge outside Stockholm with her husband and two children. She will debut in 2016 with the fantasy novel "And darkness fell," which is the first part of a trilogy aimed at young adults.

The books are about love and heroes, about the origins and the search for identity. But above all it is a story that should arouse reflection regarding the environmental destruction we humans are causing our planet in a different way.