L.C. Förlag

Böcker som ger njutning...

Snezana Lindskog bor i Blentarp med man, hund och två katter. Till vardags är Snezana svenska/bild och SO-lärare men hennes fritid berör oftast skrivande och bildskapande i Photoshop. Snezana älskar ord och det man kan skapa med ord. Snezana skriver också poesi, allitterationer och noveller.


Debutromanen som utges av L.C Förlag framöver, ”De av gudarna märkta” påbörjades redan på nittiotalet. Berättelsen har vilat, mognat och sakta formats utifrån egna värderingar och tankar om livet och livsöden, samt om hur handlingar eller egna val inverkar på våra liv.


Snezana har alltid haft ett stort intresse för de forntida människorna i norden och har därför med stor förkärlek valt att berättelsen ska utspela sig i en tidsålder lik forntiden/järnåldern.

Snezana Lindskog lives in Blentarp with her husband, a dog and two cats. Daytime she works as teacher in art and social science but in spare time she likes to write and create images in Photo Shop. Snezana loves words and what you can create with words. Snezana writes poetry, alliterations and short stories.


Her debut novel ”Those who has been marked by the gods” that will be published by L.C publishers further on, she had begun to write in the nineties.

The story has rested, matured and slowly formed based on her own values and thoughts about life and life stories, and how actions or our own choices affect our lives.


Snezana has always had a great interest in the ancient people of the north and has therefore chosen with great fondness the story to unfold in an age like ancient times / Iron Age.