L.C. Förlag

Böcker som ger njutning...

Stefan Wallner är samhällsbyggnadskonsult och författare med basläger i Varberg. Han romandebuterar snart på L.C. förlag med Så ta nu mina händer - en berättelse mot alla odds, om livets oförutsägbarhet. Sedan 2014 har fjorton av hans noveller publicerats i novellsamlingar och antologier. Han har tidigare även givit ut fackböcker om ekobyggande och hållbar samhällsutveckling.


Medan Så ta nu mina händer till stor del har varit en inre resa för Stefan, så inspireras hans skrivande mycket av hans resor, framför allt i Europa. Nästa roman med arbetsnamnet Alice och odjuret utspelar sig till stora delar i Lecco i norra Italien och i det efterföljande projektet hamnar uteliggaren Ralf så småningom i Pyatirechye i Ryssland.


Stefan Wallner is an urban planner consultant and a writer with his base camp in Varberg. He will soon debut with his first novel So now take my hands in L.C. Publishing – a story against all odds, about the unpredictability of life. Since 2014 fourteen of his short stories have been published in short story collections and anthologies. He has also published specialist books about eco building and sustainable urban development.


Whereas So now take my hands largely has been an inner journey for Stefan, travelling is a great inspiration for his writing, especially in Europe. A major part of the next novel, with the working title Alice and the beast, takes place in Lecco in northen Italy and in the following project a dosser called Ralf eventually ends up in Pyatirechye in Russia.